ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

Ninh Bình: Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiêu hủy trên 15.000 con lợn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát trở lại ở 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình, với trên 15.000 con lợn mắc bệnh đã chết và tiêu hủy.

Chặn dịch tả lợn châu Phi, Hà Nội lập chốt liên ngành kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Thành phố Hà Nội đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.