8 sơ sở nhận chẩn đoán, xét nghiệm miễn phí bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để kiểm tra virus ASF ở Trung tâm Thú y Vùng 6. Ảnh: PV
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để kiểm tra virus ASF ở Trung tâm Thú y Vùng 6. Ảnh: PV
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để kiểm tra virus ASF ở Trung tâm Thú y Vùng 6. Ảnh: PV
Lên top