Cần Thơ tiếp tục giãn cách đến ngày 16.8, cấm phương tiện vào thành phố

Lên top