Cần Thơ dựng 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.200 giường

Cần Thơ dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô 1.200 giường. Ảnh: Đ.X
Cần Thơ dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô 1.200 giường. Ảnh: Đ.X
Cần Thơ dựng thêm 2 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô 1.200 giường. Ảnh: Đ.X
Lên top