Các tỉnh khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Đông Nam. Nguồn: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Đông Nam. Nguồn: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70km về phía Đông Nam. Nguồn: NCHMF
Lên top