Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trưa nay

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Lên top