Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới sắp vào Quảng Tây, Trung Quốc

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top