Bức tử thai nhi: "Nghĩ đến đau lòng lắm!"

Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai. Ảnh: P.A.N
Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai. Ảnh: P.A.N
Những em bé may mắn được cứu từ các phòng khám khi người mẹ phá thai. Ảnh: P.A.N
Lên top