Vụ bức tử thai nhi: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐO
Phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐO
Phòng khám Phương Thanh. Ảnh: LĐO
Lên top