Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Bài điều tra trên Báo Lao Động về những "địa chỉ đen" bức tử thai nhi.
Bài điều tra trên Báo Lao Động về những "địa chỉ đen" bức tử thai nhi.
Bài điều tra trên Báo Lao Động về những "địa chỉ đen" bức tử thai nhi.
Lên top