Người mẹ chấp nhận mọi điều trị để giữ song thai có sau 10 năm

Chị Triệu Thị Liên hạnh phúc đón chờ hai con. Ảnh: Thanh Bình
Chị Triệu Thị Liên hạnh phúc đón chờ hai con. Ảnh: Thanh Bình
Chị Triệu Thị Liên hạnh phúc đón chờ hai con. Ảnh: Thanh Bình
Lên top