Bộ Y tế yêu cầu Quảng Nam có kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến

Buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top