Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không xác định thời hạn

Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn theo chỉ thị 16. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn theo chỉ thị 16. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội không xác định thời hạn theo chỉ thị 16. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top