Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Quảng Ngãi đưa vào vận hành

Chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top