Bộ Giao thông yêu cầu gỡ khó cho hàng loạt dự án trọng điểm

Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông. Ảnh ĐT
Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông. Ảnh ĐT
Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông. Ảnh ĐT
Lên top