Chọn phương án nào cho 2 dự án cao tốc Bắc - Nam hủy thầu?

Phương án nào cho 2 dự án cao tốc Bắc - Nam huỷ thầu. Ảnh HH
Phương án nào cho 2 dự án cao tốc Bắc - Nam huỷ thầu. Ảnh HH
Phương án nào cho 2 dự án cao tốc Bắc - Nam huỷ thầu. Ảnh HH
Lên top