120 nhà thầu mua hồ sơ Dự án cao tốc Bắc-Nam

Bộ GTVT lưa chọn các nhà thầu có năng lực tốt về nhân lực trang thiết bị và tài chính để thi công cao tốc Bắc - Nam. ảnh minh họa ĐT
Bộ GTVT lưa chọn các nhà thầu có năng lực tốt về nhân lực trang thiết bị và tài chính để thi công cao tốc Bắc - Nam. ảnh minh họa ĐT
Bộ GTVT lưa chọn các nhà thầu có năng lực tốt về nhân lực trang thiết bị và tài chính để thi công cao tốc Bắc - Nam. ảnh minh họa ĐT
Lên top