Ninh Bình:

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Tỉnh Ninh Bình đang quyết tâm đẩy nhanh việc GPMB, không để vì lý do không có mặt bằng mà dự án phải dừng, hoãn thi công xây dựng. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình đang quyết tâm đẩy nhanh việc GPMB, không để vì lý do không có mặt bằng mà dự án phải dừng, hoãn thi công xây dựng. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình đang quyết tâm đẩy nhanh việc GPMB, không để vì lý do không có mặt bằng mà dự án phải dừng, hoãn thi công xây dựng. Ảnh: NT
Lên top