Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị:

Yêu cầu báo cáo hoạt động dự án 2 ngành nông nghiệp, giao thông

Quyết định về việc thu hồi Ban quản lý dự án từ Sở lên UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 4.1.2021. Ảnh: L.C
Quyết định về việc thu hồi Ban quản lý dự án từ Sở lên UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 4.1.2021. Ảnh: L.C
Quyết định về việc thu hồi Ban quản lý dự án từ Sở lên UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 4.1.2021. Ảnh: L.C
Lên top