Bình Dương: Dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843

Bình Dương dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843 là nữ sinh viên vào lúc 0 giờ ngày 10.2. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843 là nữ sinh viên vào lúc 0 giờ ngày 10.2. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương dỡ phong tỏa khu vực liên quan bệnh nhân 1843 là nữ sinh viên vào lúc 0 giờ ngày 10.2. Ảnh: Đình Trọng
Lên top