Bình Dương: Khuyến khích người dân ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày

Khuyến khích người dân Bình Dương ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày. Ảnh: Đình Trọng
Khuyến khích người dân Bình Dương ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày. Ảnh: Đình Trọng
Khuyến khích người dân Bình Dương ghi chép nhật ký hoạt động trong ngày. Ảnh: Đình Trọng
Lên top