Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TPHCM

Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TP.HCM. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TP.HCM. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương phát hiện 5 trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh tại TP.HCM. Ảnh: Đình Trọng
Lên top