Bình Dương: Công an tìm 2 người trốn cách ly

Công an phối hợp tăng cường tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an phối hợp tăng cường tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an phối hợp tăng cường tìm 2 người Trung Quốc trốn cách ly. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top