Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi ở của bệnh nhân 1980

Bình Dương: Sẽ dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi bệnh nhân 1980 sinh sống.  Ảnh: Dương Bình
Bình Dương: Sẽ dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi bệnh nhân 1980 sinh sống. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương: Sẽ dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà C2 chung cư nơi bệnh nhân 1980 sinh sống. Ảnh: Dương Bình
Lên top