Hình ảnh xúc động khi dỡ phong tỏa tòa nhà C2 là nơi ở của bệnh nhân 1980

Cư dân tòa nhà C2 ở Bình Dương vỡ òa cảm xúc sau khi được dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Cư dân tòa nhà C2 ở Bình Dương vỡ òa cảm xúc sau khi được dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Cư dân tòa nhà C2 ở Bình Dương vỡ òa cảm xúc sau khi được dỡ phong tỏa cách ly. Ảnh: Đình Trọng
Lên top