Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

Bình Dương không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top