Bình Dương: 79.100 F0 khỏi bệnh, 4 huyện phía Bắc nới lỏng giãn cách

Bình Dương sẽ nới lỏng giãn cách ở 4 huyện "vùng xanh" phía Bắc. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ nới lỏng giãn cách ở 4 huyện "vùng xanh" phía Bắc. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương sẽ nới lỏng giãn cách ở 4 huyện "vùng xanh" phía Bắc. Ảnh: Đình Trọng
Lên top