Bình Dương giải quyết xong vụ một số F0 gây rối trong bệnh viện dã chiến

Bệnh nhân xô rào, tranh lấy đồ ăn ở bệnh viện dã chiến Thới Hòa. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Bệnh nhân xô rào, tranh lấy đồ ăn ở bệnh viện dã chiến Thới Hòa. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Bệnh nhân xô rào, tranh lấy đồ ăn ở bệnh viện dã chiến Thới Hòa. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top