Bình Dương quy định các đối tượng phải có thẻ thông hành mới được lưu thông

Bình Dương siết đối tượng được ra đường sau ngày 5.9.
Bình Dương siết đối tượng được ra đường sau ngày 5.9.
Bình Dương siết đối tượng được ra đường sau ngày 5.9.
Lên top