Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

Tỉnh Bình Dương tiếp tục xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Tỉnh Bình Dương tiếp tục xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Tỉnh Bình Dương tiếp tục xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Lên top