27 chuyến bay không thể cất cánh dù được cấp phép

27 chuyến bay không thể cất cánh ngày bay nội địa trở lại. Ảnh GT
27 chuyến bay không thể cất cánh ngày bay nội địa trở lại. Ảnh GT
27 chuyến bay không thể cất cánh ngày bay nội địa trở lại. Ảnh GT
Lên top