Chính thức mở lại 38 chuyến bay nội địa từ ngày mai, 10.10

Bộ Giao thông Vận tải thí điểm khai thác 38 chuyến bay/ngày. Ảnh ĐT
Bộ Giao thông Vận tải thí điểm khai thác 38 chuyến bay/ngày. Ảnh ĐT
Bộ Giao thông Vận tải thí điểm khai thác 38 chuyến bay/ngày. Ảnh ĐT
Lên top