Nhiều chuyến bay nội địa đã kín chỗ

Các chuyến bay sẽ tuân thủ giãn cách ghế theo quy định. Ảnh: GT
Các chuyến bay sẽ tuân thủ giãn cách ghế theo quy định. Ảnh: GT
Các chuyến bay sẽ tuân thủ giãn cách ghế theo quy định. Ảnh: GT
Lên top