Nghệ sĩ Việt dính ồn ào tình ái: Cần nhận lỗi, tránh để khán giả quay lưng

Nhiều nghệ sĩ Việt dính ồn ào tình ái. Ảnh: CTCC, MTP.
Nhiều nghệ sĩ Việt dính ồn ào tình ái. Ảnh: CTCC, MTP.
Nhiều nghệ sĩ Việt dính ồn ào tình ái. Ảnh: CTCC, MTP.
Lên top