Các câu chuyện rơi nước mắt đằng sau hành trình chống dịch của nghệ sĩ Việt

Nghệ sĩ Việt hăng hái làm thiện nguyện thời dịch. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt hăng hái làm thiện nguyện thời dịch. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt hăng hái làm thiện nguyện thời dịch. Ảnh: NSCC.
Lên top