Nghệ sĩ Việt nên thôi "ở ẩn" để né scandal

Các nghệ sĩ Việt dính ồn ào. Ảnh: CTCC.
Các nghệ sĩ Việt dính ồn ào. Ảnh: CTCC.
Các nghệ sĩ Việt dính ồn ào. Ảnh: CTCC.
Lên top