Làn sóng chỉ trích nghệ sĩ Việt từ thiện mùa dịch: Tại sao gạt bỏ điều tốt?

Một số nghệ sĩ Việt đang làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Một số nghệ sĩ Việt đang làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Một số nghệ sĩ Việt đang làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top