3 nghệ sĩ Việt mắc COVID-19 và sự chung tay của Quyền Linh và sao Việt

Quyền Linh, Trịnh Kim Chi chung tay hỗ trợ các nghệ sĩ mắc COVID-19. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi chung tay hỗ trợ các nghệ sĩ mắc COVID-19. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi chung tay hỗ trợ các nghệ sĩ mắc COVID-19. Ảnh: NSCC.
Lên top