Từ Hoài Linh, Jack, Hương Giang: Gameshow bị vạ lây bởi ồn ào của nghệ sĩ

Hoài Linh, Hương Giang, Jack dính ồn ào ảnh hưởng đến gameshow. Ảnh: CTCC.
Hoài Linh, Hương Giang, Jack dính ồn ào ảnh hưởng đến gameshow. Ảnh: CTCC.
Hoài Linh, Hương Giang, Jack dính ồn ào ảnh hưởng đến gameshow. Ảnh: CTCC.
Lên top