Lỗ thủng văn hóa

Gameshow truyền hình nở rộn khiến khán giả "bội thực".
Gameshow truyền hình nở rộn khiến khán giả "bội thực".