Người dân ở chung cư cũ nát được chuyển đến tạm cư tại căn hộ mới rộng 80m2

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Những ngày qua, lực lượng dân quân và trật tự đô thị đang khẩn trương hỗ trợ người dân sinh sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP.HCM) trong việc di dời, sắp xếp đồ đạc sang nơi ở tạm cư mới tại chung cư An Phú (phường 11, quận 6, TPHCM).

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Ghi nhận tại tại hiện trường, công tác di dời các hộ dân đang được phía UBND phường 11, quận 5 TP.HCM hỗ trợ nhân sự và phương tiện di chuyển tài sản của người dân đến nới ở mới miễn phí .
Hiện công tác di dời các hộ dân đang được phía UBND phường 11, quận 5, TPHCM hỗ trợ nhân sự và phương tiện di chuyển tài sản của người dân đến nơi ở mới miễn phí.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, cho biết, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5 TP.HCM, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND phường 11, quận 5, TP.HCM, chung cư 440 Trần Hưng Đạo vào năm 2017 đã được kiểm định là nhóm chung cư cấp độ D (cần di dời khẩn cấp) và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18/20 hộ dân đồng ý di dời.
“Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. . “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm.
“Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm. . “Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15/2, Quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16/2 - 28/2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28/2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10/3 vẫn không chịu di dời, Quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm.
“Đối với những hộ dân đồng ý di dời trước ngày 15.2, quận sẽ có chính sách hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, trong đó, 10 triệu đồng từ ngân sách theo quy định và 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hoá. Những hộ di dời từ 16.2 - 28.2 sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, sau 28.2 sẽ không được hỗ trợ thêm. Đối với những hộ sau ngày 10.3 vẫn không chịu di dời, quận sẽ có hình thức cưỡng chế để đảm bảo an toàn“, bà Vân nói thêm.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chung cư 440 Trần Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường bị bong tróc, cầu thang chật hẹp, bậc thang đã bị nứt, lở đi nhiều phần.
Chia sẻ về việc di dời đến nơi ở mới, nhiều người dân bày tỏ vẫn còn lo ngại về chính sách bồi thường, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng (đối với những gia đình sống ở tầng trệt) cũng như không muốn rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình hàng chục năm trời nên công tác di dời vẫn gặp khó khăn trong nhiều năm qua.
Chia sẻ về việc di dời đến nơi ở mới, nhiều người dân bày tỏ vẫn còn lo ngại về chính sách bồi thường, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng (đối với những gia đình sống ở tầng trệt) cũng như không muốn rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình hàng chục năm trời nên công tác di dời vẫn gặp khó khăn trong nhiều năm qua.
Bà Bảy (65 tuổi) đã sống tại căn chung cư này hơn 30 năm nay cùng với con trai và cháu nội. Nói về việc phải di dời sang nơi ở mới, bà chia sẻ: “Sống ở đây đã quen thuộc đường sá, nhìn xe cộ đi lại mỗi ngày thấy vui, giờ phải chuyển đi tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà nhà nó cũ quá rồi, đắn đo mấy rồi cũng phải đi thôi”
Bà Bảy (65 tuổi) đã sống tại căn chung cư này hơn 30 năm nay cùng với con trai và cháu nội. Nói về việc phải di dời sang nơi ở mới, bà chia sẻ: “Sống ở đây đã quen thuộc đường sá, nhìn xe cộ đi lại mỗi ngày thấy vui, giờ phải chuyển đi tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng nhà cũ quá rồi, đắn đo mấy rồi cũng phải đi thôi”.
Chung cư An Phú (P11, Q6, TP.HCM) sẽ là nơi ở mới của gần 20 hộ gia đình sau khi di dời. Những căn nhà mới này sẽ giúp người dân có được một chỗ ở an toàn hơn, không còn chịu cảnh lo sợ mỗi lần mưa xuống, phải lấy thau, chậu để hứng nước mưa.
Trong thời gian chờ đợi bồi thường, các cư dân sẽ được chuyển đến sống tạm cư tại cao ốc An Phú (quận 6, TP.HCM) mà không phải trả tiền thuê nhà ít nhất hai năm. Nơi ở mới này sẽ giúp người dân có được một chỗ ở an toàn hơn, không còn chịu cảnh lo sợ mỗi lần mưa xuống, phải lấy thau, chậu để hứng nước mưa và hiểm nguy rình rập.
Căn hộ rộng 80m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách với đầy đủ nội thất
Căn hộ ở nơi mới  rộng 80m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách với đầy đủ nội thất.
Bà Trần Nghiêng Nhạn (65 tuổi) cho biết, tuy phải rời khỏi căn nhà cũ - nơi mình đã gắn bó gần như cả cuộc đời nhưng vì căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, việc di dời là cần thiết nên dù buồn bà vẫn đồng ý đi.  Bà Nhạn là 1 trong 2 hộ đầu tiên đăng ký di dời sang nơi ở mới trước Tết Nguyên đán. Bà Trần Nghiêng Nhạn (65 tuổi) cho biết, tuy phải rời khỏi căn nhà cũ - nơi mình đã gắn bó gần như cả cuộc đời nhưng vì căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, việc di dời là cần thiết nên dù buồn bà vẫn đồng ý đi. Bà Nhạn là 1 trong 2 hộ đầu tiên đăng ký di dời sang nơi ở mới trước Tết Nguyên đán.
Bà Trần Nghiêng Nhạn (65 tuổi) cho biết, tuy phải rời khỏi căn nhà cũ - nơi mình đã gắn bó gần như cả cuộc đời nhưng vì căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, việc di dời là cần thiết nên dù buồn bà vẫn đồng ý đi. Bà Nhạn là 1 trong những người đầu tiên đăng ký di dời sang nơi ở mới trước Tết Nguyên đán.
 
 
Từ những căn phòng với diện tích chỉ khoảng 20 m2, giờ đây các cư dân giờ đây được chuyển đến căn hộ mới rộng 80 m2 với đầy đủ tiện nghi và khang trang nên ai nấy cũng cảm thấy thoải mái.
Anh Tú - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bên trong chung cư xập xệ vừa nhận tối hậu thư di dời ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được xác định xuống cấp nghiêm trọng từ năm 2016 (nhà ở cấp D), được chính quyền lên kế hoạch di dời nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì vướng mắc trong việc đền bù.

Thang máy - nỗi lo chưa hồi kết của người dân chung cư Đà Nẵng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Tình trạng thang máy “ẩm ương” lúc hoạt động, lúc hư hỏng khiến người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sợ khi phải sử dụng hàng ngày.

Con cái có được đứng chung tên trên sổ hồng chung cư với bố mẹ?

Kim Nhung |

Thực tế hiện nay, pháp luật không có quy định cấm cả cha, mẹ và con cùng đứng tên trên sổ hồng chung cư.

Các trường đại học thích nghi với ChatGPT như thế nào?

HOÀI ANH |

Trong khi nhiều trường đại học tại Mỹ hay Pháp cấm sử dụng ChatGPT thì ở các nơi khác đang xây dựng các chính sách về AI này.

TPHCM hướng dẫn cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới

Tuệ Nhi |

TPHCM - TPHCM đã chính thức triển khai cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới. Người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK, ứng dụng này đã có mặt trên cả hai nền tảng IOS và Android.

Nghệ An: Tổ chức lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu

Quỳnh Trang |

Tối 3.2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thoát thua

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã “nổ súng” trong một trận đấu chính thức tại Saudi Arabia.

Bên trong chung cư xập xệ vừa nhận tối hậu thư di dời ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được xác định xuống cấp nghiêm trọng từ năm 2016 (nhà ở cấp D), được chính quyền lên kế hoạch di dời nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì vướng mắc trong việc đền bù.

Thang máy - nỗi lo chưa hồi kết của người dân chung cư Đà Nẵng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Tình trạng thang máy “ẩm ương” lúc hoạt động, lúc hư hỏng khiến người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sợ khi phải sử dụng hàng ngày.

Con cái có được đứng chung tên trên sổ hồng chung cư với bố mẹ?

Kim Nhung |

Thực tế hiện nay, pháp luật không có quy định cấm cả cha, mẹ và con cùng đứng tên trên sổ hồng chung cư.