Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị dừng: Người nuôi trâu chọi hụt hẫng

Nuôi trâu chọi tại xã Hải Lựu. Ảnh: Thiệu Khánh
Nuôi trâu chọi tại xã Hải Lựu. Ảnh: Thiệu Khánh
Nuôi trâu chọi tại xã Hải Lựu. Ảnh: Thiệu Khánh
Lên top