Loạt lễ hội lớn sau Tết ở miền Bắc phải huỷ bỏ do dịch COVID-19

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều lễ hội lớn đầu xuân như lễ hội Chùa Hương, lễ khai ấn đền Trần Nam Định... đều phải bị huỷ bỏ.


Infographic

Lên top