Hơn 8.000 đơn vị máu tiếp nhận trong Lễ hội Xuân hồng 2021

Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cảm ơn người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng
Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cảm ơn người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng
Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cảm ơn người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Công Thắng
Lên top