Hội chọi trâu ở Nghệ An vì sao bị bãi bỏ?

Hội chọi trâu Nghi Thái 2011. Ảnh: Hoàng Sơn
Hội chọi trâu Nghi Thái 2011. Ảnh: Hoàng Sơn
Hội chọi trâu Nghi Thái 2011. Ảnh: Hoàng Sơn
Lên top