Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Hải Phòng đồng ý tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Lê Hoa
Hải Phòng đồng ý tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Lê Hoa
Hải Phòng đồng ý tạm dừng tổ chức lễ hội chọi trâu để bảo đảm phòng dịch COVID-19. Ảnh Lê Hoa
Lên top