Đức Trí, Giáng Son và Nguyễn Hải Phong hào hứng với Sing My Song - Bài hát hay nhất