Bố già của Trấn Thành: Tiến sát 200 tỉ đồng và các kỉ lục nhờ chạm cảm xúc?

"Bố già" của Trấn Thành lập loạt kỉ lục. Ảnh: ĐPCC.
"Bố già" của Trấn Thành lập loạt kỉ lục. Ảnh: ĐPCC.
"Bố già" của Trấn Thành lập loạt kỉ lục. Ảnh: ĐPCC.
Lên top