"Bố già" 100 tỉ đồng, Trấn Thành đóng bao nhiêu tiền thuế?

Làm được một phim hay đã khó, nhưng làm thế nào kéo khán giả đến rạp còn khó hơn. Với "Bố già", Trấn Thành đã giải được cả 2 bài toán khó ấy. Ảnh: ĐPCC
Làm được một phim hay đã khó, nhưng làm thế nào kéo khán giả đến rạp còn khó hơn. Với "Bố già", Trấn Thành đã giải được cả 2 bài toán khó ấy. Ảnh: ĐPCC
Làm được một phim hay đã khó, nhưng làm thế nào kéo khán giả đến rạp còn khó hơn. Với "Bố già", Trấn Thành đã giải được cả 2 bài toán khó ấy. Ảnh: ĐPCC
Lên top