Vì sao "Bố già" của Trấn Thành vượt mặt "Gái già lắm chiêu"?

"Bố già" đã bỏ xa "Gái già lắm chiêu V" về mặt doanh thu. Ảnh: NSX.
"Bố già" đã bỏ xa "Gái già lắm chiêu V" về mặt doanh thu. Ảnh: NSX.
"Bố già" đã bỏ xa "Gái già lắm chiêu V" về mặt doanh thu. Ảnh: NSX.
Lên top